Serie- eller parallellkoppling av solpaneler

Tips & Råd

Serie- och parallellkoppling av solpaneler

Vi får ofta frågor om serie eller parallellkoppling av solcellspaneler. Ska jag serie eller parallellkoppla mina solcellspaneler? Vilka är för resp. nackdelarna med serie- eller parallellkoppling? Att koppla solpaneler i serie eller parallellt har både sina egna fördelar och nackdelar, och valet mellan dem beror på flera olika faktorer. Nedan följer en förenklad beskrivning av fördelarna respektive nackdelarna med respektive metod.

Vad är skillnaden mellan serie- och parallellkoppling av solpaneler?

Den huvudsakliga skillnaden mellan att koppla solpaneler i serie eller parallellt är systemets spänning och ström. När du kopplar flera paneler i serie adderas spänningen på panelerna (volt), medan strömmen (ampere) förblir densamma. Å andra sidan, när du kopplar flera solpaneler parallellt, adderas deras ström (ampere), men deras spänning (volt) förblir densamma.

Låt oss titta närmare på hur detta fungerar och hur du kopplar solcellspaneler i serie och parallellt.

Spänning och ström i serie

För att koppla solpaneler i serie, ansluter man den positiva terminalen på den första panelen till den negativa terminalen på nästa, och så vidare. Den spänningen ut från de seriekopplade panelerna kommer att vara summan av alla panelers spänningsvärde. Totalströmmen kommer dock att vara lika med strömmen från en enda panel.

I bilden ovan har vi två 20-volts, 6-ampere paneler kopplade i serie. Spänningen blir 40 volt (20V + 20V = 40V), men strömmen är fortfarande 6 ampere. Totalt får vi 240 Watt eftersom 6A x 40V = 240W

Spänning och ström parallellt

För att koppla solpaneler parallellt, anslut alla positiva terminaler på varje panel tillsammans och gör sedan samma sak för de negativa terminalerna. Om du ska parallellkoppla två solpaneler använder du med fördel en så kallad MC4 parallellkontakt. Den totala strömmen kommer att vara summan av alla panelers ström. Totalspänningen kommer dock att vara lika med spänningen från en enda panel.

I bilden ovan har vi två 20-volts, 6-ampere paneler kopplade parallellt. Strömmen är 12 ampere (6A + 6A = 12A), men spänningen är fortfarande 20 volt. Totalt får vi 240 Watt eftersom 12A x 20V = 240W

Kombinera serie- och parallellkoppling

Genom att kombinera serie- och parallellkoppling går det att anpassa solpanelssystemet efter specifika krav. Till exempel kan du seriekoppla flera solpaneler för att uppnå önskad spänning och sedan parallellkoppla för att öka den totala strömmen.

I bilden ovan har vi två uppsättningar 20-volts, 6-ampere paneler kopplade i serie. Spänningen blir 40 volt (20V + 20V = 40V) och strömmen från varje par är 6 ampere. Genom att parallellkoppla de två paren paneler, så får vi 40V och 12 ampere. Totalt får vi 480 Watt eftersom 40V x 12A = 480W

För- och nackdelar med att seriekoppla solpaneler

Fördelar

  •  Eftersom strömmen förblir densamma och spänningen ökar, kan du använda mindre dimensionerade kablar, vilket kan minska kostnader och förenkla installationen.

Nackdelar

  • Systemet blir känsligt för skuggning. Om en panel är skuggad minskar prestandan för hela systemet. Den lägsta presterande panelen begränsar hela systemets effektivitet.
  • Seriekopplade system kräver användning av Maximum Power Point Tracking (MPPT) laddningsregulator för att få ett effektivt system.
 

För- nackdelar med att parallellkoppla solpaneler

Fördelar

  • Paneler i en parallellkoppling påverkar inte prestandan i hela systemet på samma sätt som i en seriekoppling. Om en panel är skuggad kommer andra paneler fortfarande att producera ström, vilket ger bättre prestanda i områden med varierande skuggning.
Nackdelar
 
  •  Eftersom strömmen adderas, kräver parallellkopplade system kablar med en större kabelarea för att hantera den ökade strömmen.
  •  I situationer där med långa kabelavstånd kan parallellkopplade system vara mindre effektiva om det inte går att kompensera med kraftigare kablage.

Sammanfattning

  • Om du har god exponering för solen, minimal skugga och behöver högre spänning, kan seriekoppling vara fördelaktig.
  • Om ditt system utsätts för varierande skuggning och du prioriterar prestanda i dessa förhållanden, kan parallellkoppling vara bättre. Vi mindre system och korta kabelavstånd som en installation på husbil eller husvagn rekommenderar vi alltid parallellkoppling för att undvika effektbortfall relaterat till partiell skuggning.
  • Valet mellan serie- och parallellkoppling beror således på typ av installation och antal paneler och specifika krav och förhållanden, det är viktigt att överväga dessa aspekter noggrant innan du bestämmer dig.
Dela din Varukorg