Solpanel 155W-21,8V – Sunlux® SW Mono PERC Overlap All black

Solpanel 155W-21,8V – Sunlux® SW Mono PERC Overlap All black

2.999,00 kr

A-klassad monokristallin overlap panel med banbrytande teknik och överlägsen prestanda! En 155W solpanel ger tillräcklig effekt för att kunna använda ex radio, belysning, tv, mobilladdare, en mindre kompressorkyl och enklare hushållsapparater.
Panelen är uppbyggd av kvalitétsceller med *PERC-teknologi från Tyska SolarWorld® (Efficell S Mono PERC 5BB) i kombination med överlappande cellteknik. Detta ger sammantaget en panel med hög verkningsgrad, hög tillförlitlighet och minimal påverkan vid partiell skuggning.
Sunlux® solcellspaneler tillverkas med högt ställda krav på kvalité och prestanda. I produktionen sker sammanssättningen av cellerna genom en helt automatiserad lödprocess för ett jämnt och precist resultat. Samtliga modulkomponenter är noga utvalda – allt från den dubbelväggade aluramen till det härdade antireflekterande glaset och bindelaminatet. En nogrannt kontrollerad lamineringsprocess är en mycket viktig del för att få fram en solid panel som håller år efter år.
Sunlux® högt ställda kvalitetskontroller sker genom dubbla **ELCD-test, såväl före som efter laminering för att garantera en modul helt utan celldefekter. ELCD-tester utförs normalt bara av vissa tillverkare av större panelstorlekar (>250W). När det gäller mindre modulstorlekar för off-gridsystem ser det däremot annorlunda ut. I detta fall är det enbart ett fåtal som utför ELCD test. Sunlux® är en av dessa. Att välja en budgetpanel som ej ELCD-testats kan medföra stora problem med microkrackeleringar och kraftigt effektbortfall som kan visa sig efter bara något års användande, i värsta fall kan man få så kallade “hotspots” (brännmärken i panelen) som gör att den slutar att fungera helt. I slutändan blir det allt som oftast en dyr historia som medför ett utbyte av modulen i ett tidigt skede. Denna risk slipper man genom att välja en ELCD-testad modul från Sunlux.
Med en Sunlux® panel kan man vara helt på det säkra att panelen ger den effekt som utlovas.I produktionen effektkontrolleras varje enskild panel individuellt med ***flash-test för att säkerställa korrekt effekt.
Sunlux® noggranna tester ger dig som kund en garanti som långt ifrån alla paneltillverkare erbjuder idag. Genom att välja en panel från Sunlux® får du en produkt som ger optimal laddning år efter år.

Tillgänglighet: Kan restnoteras Artikelnr: 205199
Visa varukorg

Beskrivning

A-klassad monokristallin solpanel på 155W med toppprestanda tack vare en kombination av PERC celler och överlapppande cellteknik.

Egenskaper:
– Konstruerad för att tåla nordiskt klimat (står emot vindtryck på 3800 Pascal samt snötryck på 5400 Pascal).
– Aluminiumram med självdränerande konstruktion
– Hagel-resistenta säkerhetsglas.
– Självrengörande yta – tack vare ett antireflektivt hydrofobt lager.
– Väderbeständig kopplingsdosa med MC4 kontakter på baksidan

Användningsområden: 
Husvagn, husbil, friggebod, stuga, båt, segelbåt, utomhusbelysning etc.

Specifikationer:
– Maximal driftspänning (Vmp) 22 V
– Ström vid max effekt (Imp) 7,05 A
– Tomgångspänning (Voc) 25,9 V
– Kortslutningsström (Isc) 7,61 A
– Max effekt (Pmax): 155W
– Cellverkningsgrad: 19,90%
– InkapsladeTPT / EVA / celler / EVA / glas
– Frontglas: 3,2 mm värmebeständigt, hagelsesistant glas
– Cell-typ: Monokristallin SolarWorld® Efficell S Mono PERC 5BB
– Antal celler: 168 (8 x 21)
– Eloxerad aluminiumlegerad ram, dubbelvägg
– Kabel: L 900 mm / 4,0 mm ² Ø
– Kontaktstycke: MC4
– Modulens mått: 1310 x 670 x 35 mm (LxBxH)
– Vikt: 9,2 kg
– Maximal systemspänning 1000V DC (IEC)
– Temperaturområde modul -40 ° C till +85 ° C

Certifierad enligt:
– CE
– ISO 9001:2008
– RoHS

Garanti
– Effektgaranti
5 år (95%)
12 år (90%)
18 år (85%)
25 år (80%)

– 10 års materialgaranti

Komplettera med:
– Laddningsregulator (min 10A )
– Panelfäste
– Kabel
– MC4 kontakt

Överlappande cellteknik och dess fördelar

Cellerna i konventionell kristallin kiselmodul är i princip anslutna med ett rutnät och linjer av metall.

Det finns tre uppenbara utmaningar med denna typ av anslutningsprincip vilket påverkar modulerns konverteringseffektivitet och prestandastabilitet.

1. Metallnätlinjerna och cellmellanrummet upptar en stor yta av det ljusmottagande området på framsidan av modulen.

2. Strömförluster i ledarna av metall.

3. Strömkretsen är utsatt för sprickor och korrosion på grund av värme och kyla vilket ger växelvis sammandragning och vidgning under temperaturförändringscykeln.

Överlappande cellteknik är en metod där celler skärs till i mindre remsor och sammanfogas till en sträng med ett ledande självhäftande kontaktmaterial på baksidan av cellerna.

Cellerna är anslutna genom överlappning fram och bak, utan strömledare på cellens framsida och det finns inget mellanrum mellan cellerna. Därmed utnyttjas modulens användbara area till fullo. Samtidigt minskar de strömförluster som traditionella ledare av metallnät ger.

En annan fördel är att tillförlitligheten ökar då anslutningen mellan cellplattorna bli betydligt bättre och säkrare jämfört med en traditionell anslutningstyp av metallnät. Med den överlappande celltekniken används istället en ytanslutning med hjälp av ett adhesivt ledande material. Detta förbättrar avsevärt ledningsförmågan mellan cellplattorna och hela modulen blir därmed mer driftsäker.

Överlappande celler t.v. samt konventionell cellsammanfogning med busbars t.h.

Fördelar

Jämfört med konventionella PERC-moduler kan den överlappande celltekniken generera över 7% mer el och 17% mer el under en period på 25 år.

1) Tekniken minskar linjeförlusten med 3% tack vare den icke-metalliska nätlinjekonstruktionen.

Ljusmottagningsområdet ökas även med 4%  ( inga metalledare på cellytan och inget avstånd mellan cellerna). Totalt ökas kraftproduktionen med  7% .

2) Cirka 17% mer el kommer att genereras under faktiska förhållanden.

Överlappande cellmoduler är utformade som en parallellkrets. När modulen är utsatt för partiell skuggning blir förlusterna därmed mindre.

När en cell på en överlappande cellmodul är delvis skuggad, då innebär detta att bara en rad med celler kommer att sluta producera ström. En effektförlust med 25%

Skuggas en cell på den konventionella modultypen då mister man effekten på två cellrader, dvs en effektförlust på 50%.

Strömflödet i en konventionell panel t.v. samt strömflödet i en modul med överlappande celler t.h.

3) Bättre kontaktpunkter mellan cellerna ger ökad tillförlitlighet.

Genom den överlappande anslutningsmetoden mellan cellerna så elimineras risken för sprickbildning och korrosion som annars kan förekomma vid användning av konventionella metallnät som ledare.

PERC-tekniken

Till denna paneltyp använder vi samma kvalitétsceller med *PERC-teknologi från Tyska SolarWorld® som till våra övriga PERC-paneler. (Efficell S Mono PERC 5BB). Utöver den generellt högre verkningsgraden på PERC cellerna så ger PERC- teknologin även betydligt mer effekt i svagt diffust solljus och vid låga instrålningsvinklar jämfört med monokristallina celler av standardtyp som är vanligast förekommande idag.

*PERC (Passivated Emitter Rear Cell technology)= En speciell typ av monokristallin solcell där man förbättrat utformningen av den bakre delen av cellen som gör att mer elektrisk energi kan bildas utifrån den solenergi som faller på cellytan. Tekniken benämns även som “backside passivation”. Sunlux var tidigt ute med att börja använda denna typ av cellteknik i sin panelproduktion.

I en konventionell solcell finns ett aluminiummetalliserings-lager vilket ger kontakt över hela området på baksidan av cellen. PERC-teknologin täcker istället cellens baksida med ett speciellt dielektriskt lager som har små hål gjorda av en laser. Aluminiummetalliseringen appliceras sedan ovanpå det dielektriska skiktet och ger kontakt med kisellagret endast genom de mikroskopiska hålen. Det dielektriska lagret medför att de negativt laddade elektronerna får en ”andra chans” och inte fångas på cellens positiva baksida. Detta ger resultatet av en ökad strömproduktion från cellen. Genom användning av PERC teknologin kan man öka cellverkningsgraden över 10% jämfört med en monokristallin cell av standardtyp.

Om Sunlux kvalitétskontroller

Sunlux® solcellspaneler tillverkas med högt ställda krav på kvalité och prestanda. I produktionen sker sammanssättningen av cellerna genom en helt automatiserad lödprocess för ett jämnt och precist resultat. Samtliga modulkomponenter är noga utvalda – allt från den dubbelväggade aluramen till det härdade antireflekterande glaset och bindelaminatet. En nogrannt kontrollerad lamineringsprocess är en mycket viktig del för att få fram en solid panel som håller år efter år.

Sunlux® högt ställda kvalitetskontroller sker genom dubbla **ELCD-test, såväl före som efter laminering för att garantera en modul helt utan celldefekter. ELCD-tester utförs normalt bara av vissa tillverkare av större panelstorlekar (>250W). När det gäller mindre modulstorlekar för off-gridsystem ser det däremot annorlunda ut. I detta fall är det enbart ett fåtal som utför ELCD test. Sunlux® är en av dessa. Att välja en budgetpanel som ej ELCD-testats kan medföra stora problem med microkrackeleringar och kraftigt effektbortfall som kan visa sig efter bara något års användande, i värsta fall kan man få så kallade “hotspots” (brännmärken i panelen) som gör att den slutar att fungera helt. I slutändan blir det allt som oftast en dyr historia som medför ett utbyte av modulen i ett tidigt skede. Denna risk slipper man genom att välja en ELCD-testad modul från Sunlux.

Med en Sunlux® panel kan man vara helt på det säkra att panelen ger den effekt som utlovas.I produktionen effektkontrolleras varje enskild panel individuellt med ***flash-test för att säkerställa korrekt effekt.

Sunlux® noggranna tester ger dig som kund en garanti som långt ifrån alla paneltillverkare erbjuder idag. Genom att välja en panel från Sunlux® får du en produkt som ger optimal laddning år efter år.

**ELCD (Electroluminescence Crack Detection Test)= Detta test utförs för att upptäcka defekter på panelen under och efter tillverkningsproces. Det kan röra sig om mikrosprickor i cellplattan, resistansskillnader och brister i cellplattans ledare eller i lödningar.

Elektroluminescens (EL) är ett optiskt fenomen och ett elektriskt fenomen där ett material avger ljus som svar på passagen av en elektrisk ström eller till ett starkt elektriskt fält. Detta ljus kan fångas som en elektroluminescensbild med hjälp av en specifik kamera, vilket resulterar i en bild som kan utvärderas. Alla elektriskt aktiva områden börjar då sända ut ett infrarött ljus. Detta infraröda ljus kommer att upptäckas av kameran. Detta gör att man kan visualisera alla elektriskt aktiva och icke aktiva områden i solmodulen.

Optimalt görs ELCD-testning en gång före laminering så att defekta solceller kan bytas ut och sedan återigen en gång efter en nogrannt kontrollerad lamineringsprocess. Denna procedur kostar tid och arbetskraft och det är långt ifrån alla paneltillverkare som är villiga att investera i denna typ av testutrustning för att säkerställa en hög kvalité. Med enbart en visuell kontroll av panelen så är det omöjligt att identifiera mikrosprickor på det sätt som ett grundligt EL-test visar.

    

Bild ovan: ELCD-test som visar en panel med defekta cellplattor jämfört med en felfri modul med kvalitetsceller.

***Flash-test= En testmetod för att säkerställa effekten på en solcellsmodul. Detta sker genom att modulen först kopplas upp till en mätdator och placeras på ett ljusbord. En kraftfull blixt projiceras sedan mot panelen motsvarande energin av solljus på 1000W/m2. Panelens effekt skall ej avvika med mer än +3% från sin angivna effekt för att godkännas.

Mer information

Vikt5000.0000 g
Produktskick

Ny

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.


Bli först med att recensera “Solpanel 155W-21,8V – Sunlux® SW Mono PERC Overlap All black”

Du har nu lagt produkten i varukorgen: