Fjärrdisplayer

Fjärrdisplayer för solcellsregulatorer – för tydlig övervakning av solenergisystemet

Maximera kontrollen över ditt solenergisystem med våra avancerade fjärrdisplayer för solcellsregulatorer.

Solcellsregulatorn monteras som regel intill batteriet, detta kan innebära att regulatorns driftdata inte är lika enkel att övervaka och läsa av. Med hjälp av en kabelansluten fjärrdisplay skapar man en tydligare övervakning av systemet på en optimal plats. Fjärrdisplayer finns som komplement till samtliga MPPT och duo regulatorer i sortimentet. Anslutning till regulatorn sker enkelt med medföljande kabel. Med fjärrdisplayen kan man enkelt läsa ut driftdata så som genererad ström, spänning och effekt från solpanalen samt till batteriet. Vissa modeller erbjuder även konfiguration av regulatorns inställningar, exempelvis val av batterityp.

Filter