Miljöpolicy

Nordic web commerce AB som driver bland annat webbutiken Sunlux.se har en miljöpolicy som sammanfattas nedan.

- Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
- Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi använder DHL och PostNord för distribution av våra varor som är två företag som arbetar målmedvetet för att minska miljöpåverkan och koldioxidutsläppen. De båda företagen är miljöcertifierade enligt ISO 14001 som är ett systematiskt sätt att arbeta med en organisations påverkan på miljön.
- Vi försöker att alltid välja kollektiva färdmedel för persontransporter när det går och försöker minimera antalet resor. Vi väljer alltid tåg framför flyg när det är möjligt.
- Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Nordic Web Commerce är anslutna till Elektronikåtervinning i Sverige som är en ekonomisk förening som tillhandahåller ett kollektivt insamlings- och återvinningssystem för elprodukter och batterier.
- Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
- Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.
- Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!