Vinterförvaring av litiumbatteri. Rekommendationer före, under och efter vinterförvaring

Tips & Råd

Vinterförvaring av litiumbatterier. Rekommendationer före, under och efter vinterförvaring.

När vintern närmar sig så väljer en del av oss att ställa av husbilen eller husvagnen för en period. När det gäller fritidsbåten är det dags att ta upp den och förbereda inför vinterförvaringen.

För att litiumbatteriet ska må så bra som möjligt under vinterförvaringen finns det några viktiga saker att tänka på. Här listar vi steg för steg vad man bör se över just när det gäller vinterförvaring litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO4).

Inför vinterförvaringen

  • Börja med att först ladda batteriet helt fullt.

Ladda upp batteriet fullt och låt laddaren vara ansluten standby under 1 dygn så att batteriets celler balanseras av den interna BMS systemet. Batteriet ska laddas med en laddare som kan leverera en laddspänning på 14,4-14,6V. När laddaren kopplats ifrån så ska batteriets vilospänning vara ca 13,4V.

Börja med att ladda upp batteriet helt fulltså att batteriets celler balanseras.
  • Ladda ur batteriet till 13,2-13,3V (ca 80% laddnivå).

Under långtidsförvaring  är det mest optimalt att förvara batteriet vid en laddnivå på ca 80%, vilket innebär en spänning på ca 13.2-13.3V. Låt därför batteriet ladda ur till 13,3V spänning genom att starta en strömförbrukare under en stund, till dess att batterispänningen ligger på  13,3V.

  • Bryt ansutningen till batteriet med en frånskiljare eller lyft av minuspolanslutningen.

Under långtidsförvaring av batteriet är det mycket viktigt att säkerställa att batteriet inte laddas ur över tid. Exempelvis  på grund av standbyförbrukare i bilen så som radio eller liknande. Detta löser man antingen med hjälp av en batterifrånskiljare eller att man helt enkelt lyfter av batteriets minuspol. Många husbilar och husvagnar har någon form av huvudbrytare inbyggt i manöverpanelen för att bryta strömmen. Trots att detta görs så blir batteriet ej helt frånkopplat och manöverpanelens låga standbyförbrukning kan över tid djupurladda batteriet. Det enda säkra sättet är därför att använda en mekanisk batterifrånskiljare alternativt att man lyfter av anlutningen på minuspolen.

En batterifrånskiljare är en bra lösning för att säkerställa att ingen standbyförbrukare laddar ur batteriet under vinterförvaringen.

Under vinterförvaringen

  • Batteriet kan långtidsförvaras upp till 4-6 månader.

Förutsatt att batteriet först laddats upp och lämnas med en spänning på 13,3V kan det långtidsförvaras upp till 4-6 månader utan att behöva stödladdas. Vi rekommenderar att man efter 4 månader kontrollerar batteriets spänning via Bluetooth och Sunlux Powerbox App.  Skulle batteriets spänning understiga 13,1V är det dags att ladda batteriet igen.

Vid långtidsförvaring så ska man alltid utgå från batteriets spänning i Volt, ej SOC nivån i procent. Detta eftersom månader av förvaring kan medföra att batteriets SOC värde i procent ej blir helt tillförlitligt eftersom mätshunten då ej autokalibreras med jämna mellanrum så som annars sker vid cyklisk drift.

Tabell som visar batteriets ungefärliga laddnivå i procent i förhållande till spänning (V).
  • Kan förvaras ner till -20C

Sunlux Powerbox Litiumbatterier är utvecklade för nordiskt klimat. Batterimodellerna är genom oberoende test och certifiering godkända att förvaras i temperatur ner till -20C. Detta medför att batteriet kan sitta monterat i husbilen/husvagnen/båten under förvaring även om det blir minusgrader. Bor man däremot i de nordligaste delarna av landet där temperaturen periodvis är extremt låga så bör man ta ur batteriet och förvara det i ett uppvärmt utrymme på samma vis som med ett batteri av blytyp när det gäller extrema köldförhållanden.

Efter vinterförvaringen

  • Anslut laddaren och ladda batteriet fullt

Efter att batteriet har långtidsförvarats behövs en full laddning av batteriet till 14,4-14,6V. Detta eftersom cellgrupper ska balanseras upp. Normalt uppstår en mindre differens mellan cellgruppernas interna spänning och kapacitet efter månader av förvaring. Batteriet kan då behöva ca 1-3 laddcykler innan cellerna är helt i balans. Cellernas balansering sker helt automatiskt av batteriets BMS när batteriets spänning är i intervallet 13.6-14.6V. Vid laddning efter långtidsförvaring är det vanligt att meddelandet  ”Cellöverspänning” visas i appen under fliken skyddsinformation. Detta meddelande indikerar inget fel på batteriet utan indikerar enbart att BMS:en i batteriet begränsar vidare laddning  i slutet av laddfasen till dess att batteriets celler balanserats. Detta hör till BMS:ens normala reglerfunktion av batteriets laddning.

En ytterligare anledning till att batteriet ska laddas fullt till 14.4-14.6V efter långtidsförvaringen är att batteriets interna mätshunt för visning av laddnivå i procent då kalibreras. Autokalibrering av mätshunten sker alltid i slutet av laddfasen när batteriets spänning uppnår >14,4V. Om ingen full laddning efter långtidsförvaring görs kan därför mätshunten visa ett felaktigt förhöjt värde på laddnivån i procent. Då åtgärdas detta enkelt genom att ansluta laddaren och ladda batteriet helt fullt.

Denna guide är specifikt inriktad avseende vinterförvaring av Sunlux Powerbox LiFePO4 batterier. Notera att andra fabrikat kan ha andra typer av rekommendationer gällande förvaring.

Vid frågor gällande vinterförvaring av Sunlux batterier, välkommen att kontakta oss

© Sunlux.se

Dela din Varukorg